Verschil tussen Bekostigd volgens ESIS en volgens DUO. Hoe komt dit?