Welke dag wordt als uitschrijfdatum gezien: de laatste schooldag of de eerste dag dat de leerling er niet meer is?