Releasenotes ESIS jan 2021 - Verzuim - DLE bij IEP - Kiezer 'negeer afnamemoment' - datum onderwijsbehoeften OPP - Gebruikersoverzicht - Vrije overzichten