De DL bij Onderwijs > DL aanpassen wijkt af van de DL in het Dashboard Mijn Groep. Wat moet ik doen?