Wordt de uitwisseling van gegevens tussen ESIS en Basispoort zonder tussenkomst van de school uitgevoerd?