Wat is de relatie tussen Cito-niveaus en de DLE, waarom ‘topt’ de DLE af aan het einde van de schoolloopbaan en wat zijn de bezwaren tegen het gebruik van de DLE?