OPP-bandbreedtes van de uitstroombestemmingen in vaardigheidsscore